Oplossingsgericht reflecteren

En dan ga je continue blijven leren en dat lukt door goed te reflecteren. Waarschijnlijk is dit een natuurlijk proces en vanuit oplossingsgericht kijken we natuurlijk met een bril van positieve ontwikkeling. We zeggen; Dat wat werkt doe daar meer van.